Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

kato3k
18:13

-Miałem rację, że nie mogę ponownie się w tobie zakochać. Bo nigdy się nie odkochałem.
-Co ?
-To prawda - potwierdza radośnie. Raz wystarczył, żeby mnie zainfekować. Od tamtej pory tkwiłaś we mnie jak uśpiony wirus. Albo przewlekła choroba, która od czasu do czasu daje znać o sobie kolejnym atakiem.

To żałosne, ale wiedziałem to od chwili, gdy zobaczyłem cię po raz pierwszy. To niezupełnie była miłość od pierwszego wejrzenia, tylko pewność. Cześć, to ty. I tak już zostanie.

— Mhairi McFarlan "Nie mów nic, kocham Cię"
Reposted fromyourtitle yourtitle viagdziejestola gdziejestola

June 24 2017

kato3k
21:39
No jasne. Tak właśnie robią ludzie w tym chaotycznym świecie, świecie wolności i wyboru: odchodzą, kiedy chcą. Znikają, wracają, potem znowu znikają. A ty zostajesz z tym sam i musisz się jakoś pozbierać.
— Lauren Oliver „Delirium #3:Requiem”
kato3k
21:38
3829 70d9 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viajestdobrze jestdobrze
kato3k
21:38
kato3k
06:25
Oddałam Ci mój cały świat, a Ty mnie zostawiłeś. 
— Moja kochana babcia do zdjęcia zmarłego dziadka
kato3k
06:21
1464 bdf3 500
Reposted frommessclew messclew viaexistential existential
kato3k
06:21
When it comes to love and loss, acceptance is never easy. We can't make someone see all we have to give, make them love us, or make them change. All we can do is move on and stop wasting time.
— April Mae Monterrosa
Reposted fromkitana kitana viaexistential existential
kato3k
06:19
4983 cdbd 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaLazhward Lazhward

June 23 2017

kato3k
18:43
3737 b450 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viasilence89 silence89
18:32
0303 c0f5
Reposted fromruthieful ruthieful viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
18:30
7460 0e72

the-tinymermaid:

nothing is permanent, the art of letting go

Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon viaoutline outline
kato3k
17:26
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaynis aynis
kato3k
17:25
Na seksapil składa się w połowie to, co kobieta ma, a w połowie to, co inni myślą, że ma. Nic nie czyni jej piękniejszą, niż wiara we własną urodę.
— Sophia Loren
Reposted fromflorentyna florentyna viaaynis aynis

June 19 2017

kato3k
21:09

Złość, żal i zazdrość nie zmienią innych, zmienią Ciebie.

— Shannon L. Adler
Reposted frommefir mefir viainspirations inspirations
kato3k
15:08
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaselsey selsey

June 16 2017

kato3k
20:26
8831 cf82 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viafoods foods
kato3k
08:07
4222 f6eb 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaskylark skylark
kato3k
08:00
0886 4c7a
Reposted fromiamstrong iamstrong viatysiace-mysli tysiace-mysli
kato3k
07:57
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka vianoirceur noirceur

June 14 2017

kato3k
20:25
Przyjdzie taki czas, że przestaniesz pokonywać oceany dla ludzi, którzy dla Ciebie nie przeskoczą nawet kałuży.
Reposted fromxalchemic xalchemic viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl