Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

kato3k
22:16
kato3k
22:15
kato3k
22:15
Twoje milczenie skłania mnie do rozmaitych domysłów. Najweselszy z nich - to, że stało się z tobą coś złego. Najsmutniejszy - to, że o mnie zapomniałeś.
— Sławomir Mrożek

July 04 2017

kato3k
17:19
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— M. Hłasko
kato3k
17:06
17:06
kato3k
17:04
Powiedz co by się musiało stać żebyś patrzyła na mnie jak kiedyś
— Malik

June 28 2017

kato3k
06:17
0273 334a 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamauak mauak

June 26 2017

kato3k
18:13

-Miałem rację, że nie mogę ponownie się w tobie zakochać. Bo nigdy się nie odkochałem.
-Co ?
-To prawda - potwierdza radośnie. Raz wystarczył, żeby mnie zainfekować. Od tamtej pory tkwiłaś we mnie jak uśpiony wirus. Albo przewlekła choroba, która od czasu do czasu daje znać o sobie kolejnym atakiem.

To żałosne, ale wiedziałem to od chwili, gdy zobaczyłem cię po raz pierwszy. To niezupełnie była miłość od pierwszego wejrzenia, tylko pewność. Cześć, to ty. I tak już zostanie.

— Mhairi McFarlan "Nie mów nic, kocham Cię"
Reposted fromyourtitle yourtitle viagdziejestola gdziejestola

June 24 2017

kato3k
21:39
No jasne. Tak właśnie robią ludzie w tym chaotycznym świecie, świecie wolności i wyboru: odchodzą, kiedy chcą. Znikają, wracają, potem znowu znikają. A ty zostajesz z tym sam i musisz się jakoś pozbierać.
— Lauren Oliver „Delirium #3:Requiem”
kato3k
21:38
3829 70d9 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viajestdobrze jestdobrze
kato3k
21:38
kato3k
06:25
Oddałam Ci mój cały świat, a Ty mnie zostawiłeś. 
— Moja kochana babcia do zdjęcia zmarłego dziadka
kato3k
06:21
1464 bdf3 500
Reposted frommessclew messclew viaexistential existential
kato3k
06:21
When it comes to love and loss, acceptance is never easy. We can't make someone see all we have to give, make them love us, or make them change. All we can do is move on and stop wasting time.
— April Mae Monterrosa
Reposted fromkitana kitana viaexistential existential
kato3k
06:19
4983 cdbd 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaLazhward Lazhward

June 23 2017

kato3k
18:43
3737 b450 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viasilence89 silence89
18:32
0303 c0f5
Reposted fromruthieful ruthieful viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
18:30
7460 0e72

the-tinymermaid:

nothing is permanent, the art of letting go

Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon viaoutline outline
kato3k
17:26
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaynis aynis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl